ENG      

ภูผาหมอก 7-10
   
   
  ลักษณะห้อง :


สิ่งอำนวยความสะดวกในห้องพัก:
บ้านพักสไตล์โรงแรม ภูผาหมอก 7 - 10 อยู่ชั้นที่ 2 ประกอบด้วย 2 เตียงเดี่ยว พักได้ 2 ท่าน มีห้องน้ำในตัว เหมาะสำหรับลูกค้าที่มาเป็นคู่ หรือหมู่คณะที่ต้องการห้องพักติดกัน โดยจะมีระเบียงชมวิว

แอร์ ทีวี เครื่องทำน้ำอุ่น
                                          ย้อนกลับ
 
   
   
  ลักษณะห้อง :


สิ่งอำนวยความสะดวกในห้องพัก:
บ้านพักสไตล์โรงแรม ภูผาหมอก 7 - 10 อยู่ชั้นที่ 2 ประกอบด้วย 2 เตียงเดี่ยว พักได้ 2 ท่าน มีห้องน้ำในตัว เหมาะสำหรับลูกค้าที่มาเป็นคู่ หรือหมู่คณะที่ต้องการห้องพักติดกัน โดยจะมีระเบียงชมวิว

แอร์ ทีวี เครื่องทำน้ำอุ่น
                                          ย้อนกลับ
 
   
   
  ลักษณะห้อง :


สิ่งอำนวยความสะดวกในห้องพัก:
บ้านพักสไตล์โรงแรม ภูผาหมอก 7 - 10 อยู่ชั้นที่ 2 ประกอบด้วย 2 เตียงเดี่ยว พักได้ 2 ท่าน มีห้องน้ำในตัว เหมาะสำหรับลูกค้าที่มาเป็นคู่ หรือหมู่คณะที่ต้องการห้องพักติดกัน โดยจะมีระเบียงชมวิว

แอร์ ทีวี เครื่องทำน้ำอุ่น
                                          ย้อนกลับ
 
   
   
  ลักษณะห้อง :


สิ่งอำนวยความสะดวกในห้องพัก:
บ้านพักสไตล์โรงแรม ภูผาหมอก 7 - 10 อยู่ชั้นที่ 2 ประกอบด้วย 2 เตียงเดี่ยว พักได้ 2 ท่าน มีห้องน้ำในตัว เหมาะสำหรับลูกค้าที่มาเป็นคู่ หรือหมู่คณะที่ต้องการห้องพักติดกัน โดยจะมีระเบียงชมวิว

แอร์ ทีวี เครื่องทำน้ำอุ่น
                                          ย้อนกลับ
 
เลขที่ 233 หมู่ที่ 1 บ้านโคกงาม ตำบลโคกงาม อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120 E-mail : phuphamok@rajburisugar.com