ENG      

*วิธีการชำระเงินคลิกที่นี่

ภูผาหมอกวัลเล่ย์ รีสอร์ท

แบบฟอร์มจองห้องพัก
ข้อมูลการจอง
คำนำหน้า
ชื่อ *
นามสกุล *
อีเมล์
ที่อยู่
โทรศัพท์ *
โทรสาร
รายละเอียดการจอง
ประเภทของห้องพัก *
จำนวนห้องพัก *
กรุณาแจ้งประเภทห้องเพิ่มเติมสำหรับการจองมากกว่า 1 ห้อง
วันที่เข้าพักวันแรก
จำนวนวันที่เข้าพัก


* แบบฟอร์มข้างต้นถือเป็นเพียงการแสดงความจำนงที่จะสำรองห้องพักเท่านั้น การสำรองห้องพักจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อท่านได้รับการยืนยัน
จากเจ้าหน้าที่ภูผาหมอกวัลเล่ย์ รีสอร์ท กลับไปอีกครั้ง

* ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการใช้แบบฟอร์มนี้ท่านสามารถส่งข้อมูลการจองห้องพักทางอีเมล์ได้โดยตรงที่ phuphamok@rajburisugar.comหรือติดต่อที่ 0 4207 8077, 08 1801 6436 สำนักงานที่กรุงเทพฯ 0 2237 9999
 
เลขที่ 233 หมู่ที่ 1 บ้านโคกงาม ตำบลโคกงาม อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120 E-mail : phuphamok@rajburisugar.com